Tractaments facials

Tractaments facials

TRACTAMENTS ANTIENVELLIMENT

Són el conjunt de mètodes i tractaments, l’aplicació té com a fi, evitar que durant l’envelliment inevitable es perdi qualitat de vida, intentant frenar mitjançant aquests RACTAMENTS, els processos d’oxidació pels quals el cos es va degradant i perdent vitalitat.
L’ideal, per tant, és començar els tractaments, abans que el procés estigui massa avançat i siguin necessàries actuacions més agressives.

PEELINGS QUÍMICS

S’usa aquesta denominació, a l’aplicació d’un àcid sobre la pell, de forma periòdica, amb la intenció de produir: una descamació, una homogeneïtzació de la seva pigmentació, o simplement una hidratació de la mateixa.
Existeixen diferents tipus de peelings químics, en funció del tipus d’àcid utilitzat: superficials, mitjans i profunds; podent-se aplicar tots ells en consulta i sense cap tipus d’actuació anestèsica.
Segons el tipus d’àcid utilitzat, podrem aconseguir millores en diferents patologies cutànies. Així doncs, els peelings químics estan indicats per als següents processos:

  • Tractament de l’envelliment cutani.
  • Taques.
  • Arrugues.
  • Prevenció i tractament de l’acne i les seves seqüeles.

peelings químicos

MESOTERAPIA FACIAL

És l’aplicació de microinjeccions a les zones de la cara, coll i escot, amb anestèsia tòpica i la finalitat és aconseguir una revitalització d’aquestes zones, millorant la hidratació, retardant l’aparició de
arrugues i ajudant a corregir la flacciditat, per d’aquesta manera, evitar els signes cutanis de l’envelliment.
Els productes utilitzats poden ser molt variats, en funció de l’objectiu a aconseguir: homeopatia, ac.
hialurònic; tots ells testats, autoritzats i per tant d’absoluta fiabilitat.

TRACTAMENTS AMB TOXINA BOTULÍNICA

La toxina botulínica és una substància indicada per a tots aquells processos que tenen a veure amb l’envelliment cutani, però a diferència de la resta de tractaments, la toxina botulínica actua directament sobre el mecanisme
de producció de l’arruga. S’aplica aquesta substància en el múscul, aconseguint la paràlisi transitòria de la contracció del mateix i atès que en contraure els músculs provoquem l’aparició d’arrugues d’expressió que amb el temps es van perpetuant, si evitem aquesta contracció, aconseguirem evitar la aparició de les arrugues i en el cas que ja estiguin presents, atenuar.
És un tractament que no necessita anestèsia i que permet la reincorporació a l’activitat habitual immediatament.
Ha de ser considerat com un complement més als tractaments que ja disposàvem (farcits, mesoteràpia, etc.).

tratamientos con toxina botulínica

FARCIMENT D’ARRUGUES

Durant la vida, ens veiem sotmesos a una sèrie de fets com el pas del temps, l’acció solar, la contaminació, el tabac, etc., que van deixant empremtes en el nostre rostre, entre les que destaquen les arrugues, que seran depressions o solcs, en funció de la seva profunditat i del temps d’evolució.
Davant d’aquesta situació, una possible solució és el farcit de les mateixes, amb substàncies diverses, que variaran en funció del tipus d’arruga i de la durada del producte, aconseguint d’aquesta manera, una disminució de la profunditat
i per tant, una atenuació de l’aspecte d’envelliment, cansament o fins i tot d’enfadament.

AUGMENT I PERFILAT DE LLAVIS

Hi ha dubte que un llavi carnós i sensual (sense excessos, ni extravagàncies), és un signe de bellesa que realça i complementa la cara, tant si la genètica no ens ha dotat d’ell, com si pel pas del temps s’ha anat perdent.
Disposem en l’actualitat de tractaments que ens poden ajudar a corregir-ho i posar-ho més d’acord amb els nostres desitjos, mitjançant productes que poden ser temporals o definitius, segons ho requereixi l’ocasió.

HAPPY LIFT

És una tècnica medicoquirúrgica que consisteix en la implantació d’uns fils reabsorbibles en el greix subcutani facial amb la intenció de millorar i prevenir la flacciditat cutània que el pas dels anys provoca, es fa amb
anestèsia local i sense necessitat d’incisions.

TRATAMIENTOS HAPPY LIFT