Tractaments quirúrgics

Tractaments quirúrgics

AUGMENT MAMARI

És una intervenció quirúrgica amb la qual, mitjançant una implantació de pròtesis, corregim el volum mamari de la pacient, evitant així la baixa autoestima que provoca el que no trobi “roba interior adequada” o que els vestits “no li caiguin bé”.
Hi ha diversos tipus de pròtesis, diverses incisions cutànies per realitzar la implantació, i es poden col·locar a diferents nivells del cos.

REDUCCIÓ DE MAMES

Es tracta d’una intervenció quirúrgica amb la qual disminuïm el volum exagerat de les mames. Les mames que són “molt grans” poden provocar en la pacient problemes de tipus físic, com són mal d’esquena o l’aparició d’erupcions sota d’elles, o problemes psicològics, com són el portar vestits “amples” per dissimular o tapar-se les mames amb bosses o carpetes.

MASTOPÈXIA (PUJADA DE MAMES)

Es tracta d’una intervenció quirúrgica amb la qual podem “realçar” i “pujar” les mames que, per l’edat, embarassos o aprimaments, han patit caiguda.

LIFTING INGUINOPERINEAL

Es tracta d’una intervenció amb la qual eliminem el sobrant de greix i pell de l’engonal i cara interna de les cuixes.
Quan hi ha un sobrant del greix de la cara interna de les cuixes en molts casos podem solucionar-ho mitjançant una liposucció, però hi ha alguns casos en què no n’hi ha prou amb això, ja que hi ha un sobrant de pell i una flacciditat tan important que amb la liposucció només no podrem tenir un bon resultat. En aquests casos hem d’eliminar quirúrgicament el sobrant de pell.

RITIDECTOMÍA CERVICOFACIAL (ESTIRAMENT O LÍFTING FACIAL COMPLET)

Es tracta d’una intervenció quirúrgica per millorar importantment les arrugues i la flacciditat de la cara i el coll.
Aquest lífting es pot realitzar simultàniament amb altres tècniques quirúrgiques facials, com són la blefaroplàstia o cirurgia de les “bosses” de les parpelles, liposucció, lífting de les celles, rinoplàstia o implants de mentó o de galtes.

OTOPLÀSTIA

Es tracta d’una intervenció quirúrgica que corregeix les alteracions de la forma i posició de les orelles.
El més freqüent és realitzar-la quan les orelles estan “separades” del cap, o “molt obertes”.

LIPECTOMÍA ABDOMINAL

Se trata de una intervención quirúrgica encaminada a eliminar el sobrante de piel y de grasa del abdomen, y está indicada en los casos en los que no se puede realizar una liposucción. Es una intervención clásica de la Cirugía Estética.
Según la importancia del problema abdominal, se puede realizar una minilipectomía abdominal, lo cual se hace en los casos en que dicho sobrante es moderado, y requiere menor resección de piel, o bien una lipectomía abdominal completa, en los casos en los que tanto el sobrante de grasa como de piel es más importante.
Además, esta intervención puede ser combinada con otras intervenciones sobre la pared abdominal, como son las encaminadas al tratamiento de la separación de los músculos abdominales, o incluso hernias o eventraciones por cirugías abdominales previas.

BLEFAROPLASTIA

Se trata de una intervención quirúrgica para eliminar las “bolsas” y mejorar las arrugas de los párpados, tanto superiores como inferiores, lo que le da una nueva “brillantez” a la mirada y un aire “joven” a los ojos, e incluso puede mejorar la visión en las personas mayores que presentan un exceso importante de párpado superior que cae sobre el ojo.
En cambio, la blefaroplastia, como procedimiento aislado, no elimina las “patas de gallo” u otras arrugas de la cara, ni tampoco levanta las “cejas caídas”. Para mejorar estos problemas necesitamos otras técnicas adicionales, que se pueden realizar, en la mayoría de los casos, en la misma intervención quirúrgica.

 

BLEFAROPLÀSTIA

Es tracta d’una intervenció quirúrgica per eliminar les “bosses” i millorar les arrugues de les parpelles, tant superiors com inferiors, el que li dóna una nova “brillantor” a la mirada i un aire “jove” als ulls, i fins i tot pot millorar la visió en les persones grans que presenten un excés important de parpella superior que cau sobre l’ull.
En canvi, la blefaroplàstia, com a procediment aïllat, no elimina les “potes de gall” o altres arrugues de la cara, ni tampoc aixeca les “celles caigudes”. Per millorar aquests problemes necessitem altres tècniques addicionals, que es poden realitzar, en la majoria dels casos, en la mateixa intervenció quirúrgica.

RINOPLÀSTIA O RINOSEPTOPLÀSTIA

És una intervenció quirúrgica en la qual es corregeix l’o les deformitats del nas, ja sigui des del naixement o per traumatismes o intervencions anteriors sobre la mateixa, amb la qual s’aconsegueix crear un nas harmònica amb la cara del pacient. A més podem millorar la respiració en els casos en què hi ha una derivació d’envà o hipertròfia de cornets.
Es pot realitzar aïlladament, o estar acompanyada d’altres tractaments estètics tant facials com de la resta del cos. En bastants casos s’acompanya d’un augment dels pòmuls, o d’un augment de la barbeta, ja que hi ha pacients en els quals s’acompanya una deformitat del nas d’altres deformitats del contorn ossi facial, la qual cosa millora molt el resultat estètic del pacient.

LIPOSUCCIÓ-LIPOESCULTURA

L’objectiu de la lipoescultura és el de millorar el contorn del cos extraient l’excés de greix localitzat, és a dir, remodelar diferents parts del cos.
El resultat ve determinat per factors com ara l’estat general del cos, l’elasticitat i característiques de la pell, estat circulatori, la cel·lulitis, els volums a eliminar, l’estructura òssia de base, les influències hormonals o l’edat del pacient, i només pot valorar transcorreguts de tres a sis mesos.

AUGMENT I PERFILAT DE LLAVIS

Hi ha dubte que un llavi carnós i sensual (sense excessos, ni extravagàncies), és un signe de bellesa que realça i complementa la cara, tant si la genètica no ens ha dotat d’ell, com si pel pas del temps s’ha anat perdent.
Disposem en l’actualitat de tractaments que ens poden ajudar a corregir-ho i posar-ho més d’acord amb els nostres desitjos, mitjançant productes que poden ser temporals o definitius, segons ho requereixi l’ocasió.