Odontologia General

Odontologia General

Odontologia_general

Són tots els tractaments que conserven les nostres dents afectades per alguna malaltia que els destrueix com les càries, els traumes, els desgastos, etc.

És l’especialitat més freqüent en la clínica dental, ja que desenvolupa tots els tractaments restauradores habituals que se li realitza a un pacient.

Els tractaments dels quals parlem solen ser; les obturacions (empastaments petits), reconstruccions (empastaments més grans), higienes i fluorescències.
Les obturacions o empastaments consisteixen a substituir una porció de dent que ha estat afectat per una càries, una fissura, etc., mitjançant un material resistent.

Actualment els empastaments es realitzen de composite (blancs) i, depenent del cas, d’amalgama (metàl·lics). El nostre equip odontològic usa materials estètics de composite, compómero i ceràmica per restituir l’afecció dental parcial.