Desinfecció i esterilització

Desinfecció i esterilització

Desinfeccion_y_esterilizacion

Perquè la seva tranquil·litat és la nostra tranquil·litat, un pilar fonamental en la qualitat assistencial de Clínica Dental Park Castellar és el nostre avançat sistema d’esterilització.

Disposem de tota la tecnologia necessària per garantir que els instruments emprats en els nostres tractaments estiguin completament estèrils. Per a això comptem amb un cicle d’esterilització avalat per un control regular de qualitat microbiològica que garanteix que els procediments siguin eficients i assegurances.

Cicle de neteja, desinfecció i esterilització

  • Eliminació de les restes orgàniques de l’instrumental mitjançant detergents antisèptics.
  • Desinfecció i assecat dels instruments mitjançant equips de termodesinfecció.
  • Empaquetat i embutxacat dels instruments.
  • Esterilització del material embutxacat en autoclau.
  • Magatzematge de l’instrumental embutxacat.
  • Obertura dels instruments embutxacats al moment de la seva utilització.

Test d’Espores

Per comprovar el correcte funcionament de tota la cadena d’esterilització, el nostre personal efectua periòdicament test de cultius d’espores.

  • Totes les superfícies horitzontals són desinfectades després de cada pacient, usant productes efectius, però que no danyen el medi ambient.
  • El personal de la clínica utilitza sempre en la seva manipulació guants i proteccions oculars.