Radiologia i TAC 3D Digital

Radiologia i TAC 3D Digital

Radiologia_digital

Clínica Dental Park Castellar compta amb equips de radiologia dental digital d’última generació que ens permeten garantir una menor dosi de radiació al pacient i un diagnòstic més precís de la seva patologia bucodental.

La radiografia digital permet l’anàlisi de la imatge amb sofisticats sistemes de programari de tractament d’imatges. Això suposa una major precisió i eficàcia en el diagnòstic del seu problema dental i a la planificació del tractament amb implants dentals.

Totes les radiografies són presentades al pacient a través de sistemes informatitzats, sempre acompanyades de la seva explicació corresponent per a una major comprensió del diagnòstic i tractament.

Avantatges de la radiologia digital:

  • Per al pacient: Es redueix la dosi de radiació en un 80% i permet obtenir unes imatges mes clares i precises sense temps d’espera.
  • Per al medi ambient: No s’utilitzen productes químics perquè no hi ha revelat. En emetre’s menys radiació, es consumeix menys energia.